Otoimmün Hastalık Nedir? Çeşitleri-Nedenleri

otoimmün hastalık bağışıklık sistemi
Otoimmün Hastalık Nedir? Çeşitleri-Nedenleri

Otoimmün hastalık; bağışıklık sisteminin saldırgan hale geldiği, sağlıklı organlara ve vücut dokularına saldırıp yok ettiği patolojik bir durumdur. Belirtiler, bireyin durumuna, hastalığın saldırganlığına, bağışıklık yanıtının konumuna ve hastanın genetik eğilimine bağlı olarak büyük ölçüde değişir. Çoğu durumda, patolojinin doğasına bağlı olarak ilk belirtiler eklem ve kas ağrısı, hafif ateş, yorgunluk, genel halsizlik, kilo kaybı veya nörolojik semptomlardır.

Otoimmün hastalık nedir Otoimmün hastalık çeşitleri nelerdir? Diyabet, sedef hastalığı, Sjögren sendromu, Behçet hastalığı, lupus, çölyak hastalığı, Haşimato hastalığı, skleroderma, huzursuz bağırsak sendromu gibi çeşitleri vardır.
Otoimmün hastalık nedir? Otoimmün hastalık çeşitleri nelerdir? Diyabet, sedef hastalığı, Sjögren sendromu, Behçet hastalığı, lupus, çölyak hastalığı, Haşimato hastalığı, skleroderma, huzursuz bağırsak sendromu gibi çeşitleri vardır.

Otoimmün Hastalık Nedenleri – Neden Olur ?

Genellikle bağışıklık sistemi diğerlerinden farklıdır ve bizi virüsler veya bakteriler gibi dış etkilerden korur. Bu hastalıklarda vücuttaki sağlıklı organ ve dokuları yok eden abartılı bir bağışıklık tepkisi vardır. Bağışıklık sistemi artık kendisini tanımaz ve bireyin bileşenlerine sanki yabancı ajanlarmış gibi kendi kendine saldırılarda bulunur. Otoimmün hastalığın adı veya türü, etkilenen organ veya sisteme bağlıdır. Bağışıklık toleransının kaybı hasara yol açtığında, otoantikorlar veya otoimmün hücreler yalnızca bir hücre tipini yok eder. Tip 1 diyabet hastalarında pankreastaki beta hücreleri için durum böyledir. Otoimmün bağışıklık sistemi saldırıları, klinik belirtilerin farklı olduğu sistemik lupus eritematozusta olduğu gibi genel olabilir.

Otoimmün Hastalıklar İçin Herhangi Bir Tetikleyici Var Mı ?

Bağışıklık sisteminin nihai aktivasyonunu tetikleyen kalıtsal bir bileşen (belirli genetik kombinasyonlar) ve çevresel faktörler vardır. Bunlar çok çeşitlidir ve enfeksiyonlar, ilaçlar, aşılar veya aşılar, diyet, yetersiz beslenme, tütün veya kimyasal maddeler gibi toksinler, psikolojik, hijyenik, sosyoekonomik faktörler, sağlık alışkanlıkları, hormonal değişiklikler ve iklim faktörlerini içerebilir.

Otoimmün Hastalık Belirtileri

Otoimmün hastalıklar, karakteristik kalıcı anormal klinik belirtilerin varlığı ve şüpheli tanıya dayalı tamamlayıcı çalışmaların yürütülmesi ile tanımlanır. Her hastalık birbirinden farklı olsa da pek çoğu yorgunluk, baş dönmesi ve düşük dereceli ateş gibi kendine özgü belirtileri paylaşır. Bu hastalıkların birçoğu için belirtiler zaman zaman gelir ve gider veya bazen hafif, bazen ise şiddetli olabilir. Belirtiler bir süre ortadan kalktığında ise buna remisyon denir.

Belirtiler, bireyin durumuna, hastalığın saldırganlığına, bağışıklık yanıtının konumuna ve hastanın genetik eğilimine bağlı olarak büyük ölçüde değişir. Çoğu durumda, patolojinin doğasına bağlı olarak ilk belirtiler eklem ve kas ağrısı, hafif ateş, yorgunluk, genel halsizlik, kilo kaybı veya nörolojik semptomlardır.

Nasıl Tedavi Edilirler ?

Otoimmün hastalıklar çoğunlukla kronik hastalıklardır, yani ömür boyu tedavi edilmeleri gerekir. Bu hastalıkların tedavisi henüz bulunamamıştır, bu nedenle tedavi; belirtileri, hastalığın ilerlemesini ve hastalığın sonucunda ortaya çıkan problemleri azaltmayı ve kontrol etmeyi amaçlar: nihai amaç bağışıklık sisteminin kontrol edilmesidir.

Hastalıklar farklı ve spesifik olduğu için her hastalığın tedavisi farklı olacaktır. Kullanılan ilaçlar, kortikosteroidler dahil çeşitli immünomodülatör bileşikleri içerir. Bu ilaçlar, önemli yan etkileri olduğundan dikkatli ve sıkı tıbbi gözetim altında uygulanmalıdır.

Otoimmün Hastalık Listesi ve Otoimmün Hastalık Çeşitleri

Otoimmün hastalık nedir ? Otoimmün hastalık çeşitleri nelerdir, bazı örnekleri:

Sistemik lupus eritematozus
Romatoid artrit
Haşimato hastalığı (Haşimato tirodi)
Skleroderma
Huzursuz bağırsak sendromu (irritabl bağırsak sendromu, IBS)
Otoimmün hepatit
Sedef hastalığı (psoriasis)
Vaskülit
Diyabet
Sjögren sendromu
Behçet hastalığı
Ankilozan spondilit
Multipl skleroz (MS hastalığı)
Çölyak hastalığı
Ailevi akdeniz ateşi (FMF)

Otoimmün Hastalık Nedir ? Tanısı Nasıl Koyulur ?

Genel olarak bir otoimmün hastalığı teşhis etmek için otoantikorların tespiti gereklidir. Bununla birlikte, sadece otoantikorların varlığı, mutlaka bir neden sonuç ilişkisi yaratmaz. Bu nedenle, klinik ve aile öyküsü ile birlikte çalışma talep etmeden önce tanısal şüphe düzeyini belirleyebilmek için her bir patolojiyi ve en şiddetli etkilenen yaş gruplarını karakterize eden klinik belirtileri bilmek önemlidir (belirli bir hastalıktan etkilenme ihtimali: yüksek, orta veya düşük gibi). Bu daha sonra, klinik çalışmalar ile birlikte desteklenir.

Otoimmün hastalık nedir? En çok kimlerde görülür? Bu hastalıkların kadınlarda görülme olasılığı, erkeklere kıyasla daha yüksektir.
Otoimmün hastalık nedir? En çok kimlerde görülür? Bu hastalıkların kadınlarda görülme olasılığı, erkeklere kıyasla daha yüksektir.

Otoimmün Hastalıklar Nedir ? En Çok Kimlerde Görülür ?

Kadınlarda, genç yetişkinlerde, orta yaşlı yetişkinlerde ve ailede bu tip hastalık öyküsü olan hastalarda daha yaygındır. Temel olarak artan bilgi birikimi ve teşhis yöntemlerinin iyileştirilmesi nedeniyle giderek daha sık teşhis edilebilme imkanına sahiplerdir.

Otoimmün Hastalık Patolojisi İle İlgili Diğer Konular

Çoğunlukla morbidite ve mortalite riski yüksek olan kronik hastalıklardır. Sağlık kaynaklarının yüksek kullanımı nedeniyle, etkilenenlerin yaşam kalitesi ve toplum düzeyi üzerinde olumsuz etkileri vardır. Bir otoimmün hastalığın erken tespiti, hedef organlarda veya dokularda geri döndürülemez hasarı önlemek veya meydana gelebilecek hasarı en azından geciktirmek için en iyi şansı sunar.